Wat is keurfok

Wij fokken Duitse herdershonden uit keurfok. Maar wat houdt keurfok nou eigenlijk in? Hieronder een uitleg van het begrip keurfok en de eisen waaraan voldaan moet worden door de ouderdieren. Na het lezen van onderstaande eisen zult u begrijpen dat er voor het fokken van  een pup met certificaat van fokniveau al een heel lange weg is afgelegd.

 

Wij denken ook dat onderstaande uitleg van het eisenpakket duidelijk maakt dat de iets hogere vraagprijs ten opzichte van een pup zonder certificaat absoluut gerechtvaardigd is. Immers heeft de fokker er alles aan gedaan om een pup te fokken die aan strenge criteria voldoet. Dit is dus heel wat anders dan de op marktplaats aangeboden pups zonder certificaat of zelfs stamboom! Hiernaast biedt het koopcontract van de VDH ook garanties aan de kopers.

 

Binnen de Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden (VDH) kent men een aantal regels met betrekking tot het fokbeleid. Zo fokt men niet met honden die nog niet volgroeid zijn en ook niet met honden die niet goedgekeurd zijn op een fokgeschiktheidskeuring. Wil een fokker in aanmerking komen voor een certificaat van fokniveau en puppybemiddeling  door de rasvereniging dan gelden de volgende nadere voorwaarden:

  • De fokdieren beschikken over een goede lichamelijke conditie en gezondheid.
  • Zij hebben het diploma Uithoudingsvermogen (UV diploma). Hierbij is tijdens een looptest van 20 kilometer naast de fiets getoond dat longen en hart goed functioneren en dat de dieren lichamelijk fit zijn.
  • De heupen zijn onderzocht op heupdysplasie. Hiertoe zijn de röntgenopnamen beoordeeld door officieel erkende onpartijdige instanties. Fokdieren moeten vrij of nagenoeg vrij zijn van heupdysplasie (In Nederland en internationaal: HD A, HD B, HD C en in Duitsland: normal, fast normal of noch zugelassen). Indien de fokwaardeschattingscijfers bij de ouderdieren bekend zijn zorgt de fokker ervoor dat het gemiddelde indexcijfer van de geplande fokcombinatie niet boven het gemiddelde indexcijfer 100 komt van de gehele raspopulatie.
  • De ellebogen zijn onderzocht op elleboogdysplasie. Internationaal (ED A, ED B, ED C)
  • De hond moet beoordeeld zijn door een bevoegd keurmeester voor Duitse herdershonden. Op een tentoonstelling of clubmatch van de rasvereniging moeten de dieren bij voorkeur de kwalificatie ‘Uitmuntend’ of ‘Zeer goed’ hebben behaald. Minimaal geldt als voorwaarde de kwalificatie ‘Goed’
  • De karakters moeten betrouwbaar en onbevangen zijn. De dieren moeten bewezen hebben in aanleg geschikt te zijn tot het leveren van werkprestaties. Hierbij moet een Duitse herdershond tonen voldoende belastbaar te zijn. De honden dienen te tonen dat zij gehoorzaam en handelbaar zijn en beschikken over voldoende speurdrift. Deze aanleg tot werkprestaties moet bewezen worden via een aantal werkproeven (africhtingsexamens).
  • De hond moet met goed gevolg een sociale vaardigheidstest door middel van het VZH examen en een onbevangenheidstest hebben afgelegd.
  • De hond moet in het bezit zijn van een africhtingscertificaat waarbij zijn veelzijdigheid wordt bewezen (b.v. IPO of KNPV).
  • De hond moet goedgekeurd zijn op een fokgeschiktheidskeuring van de rasvereniging

De fokgeschiktheidskeuring is de basis van de fokkerij en wordt daarom door de VDH als zeer belangrijk beoordeeld. Om de kwaliteit van het ras te behouden blijken deze keuringen een zinvolle selectie. Het fokken met goedgekeurde Duitse herdershonden noemt men keurfok.

 

Uitsluitend nakomelingen uit de keurfok komen in aanmerking voor puppybemiddeling door de rasvereniging. Bij deze pups heeft de fokker het certificaat van fokniveau aangevraagd. Dit certificaat garandeert dat de ouders hebben voldaan aan de eisen van keurfok van de rasvereniging. Het certificaat geeft verder uitgebreid inlichtingen over de prestaties van ouders en voorouders en geldt hiervoor als een bewijsstuk. Het certificaat kan door de fokker naast de stamboom (het afstammingsbewijs, afgegeven door de Raad van Beheer) worden aangevraagd.